Så funkar det

Här kan du läsa lite mer ingående om hur det funkar att vara förälder på Litsongan.

Kooperativ innebär att medlemmarna (föräldrarna) själva äger och driver verksamheten som de har nytta av.  Kooperativet bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande av medlemmarna.
Som förälder ges du en möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardag på förskolan genom medlemsmöten och styrelsearbete. Dessutom tillbringar du tid i barngruppen tillsammans med ditt barn när du gör insatsdagarna.
Arbetsinsatsen och samarbetet på Litsongan ger gemenskap och stärker det sociala nätverket för såväl förälder som barn!

Styrelsen – spindlarna i nätet
Någon gång under en familjs år på Litsongan bör en förälder sitta med i styrelsen. Det gör inget om du aldrig tidigare suttit i en styrelse, alla är vi en gång nybörjare och ett styrelseuppdrag är utvecklande för individen!
Årligen återkommande aktiviteter för styrelsen är: budget, personalfrågor, verksamhetsplan, och att sköta kontakterna med myndigheter och kommun.

Möten – håll koll på läget
Medlemsmöten hålls ca 4 gånger per år, då skall varje familj vara representerad med minst en förälder. Här kan alla göra sin röst hörd och påverka! Vi pratar om vad som är på gång på dagis, gemensamma aktiviteter som komma skall till exempel resor och städdagar, styrelsen kan ge en rapport om sitt arbete och kooperativets ekonomi. Ett bra forum där alla möts!

Rena golv och kalasfixare
En gång per termin träffas vi och storstädar dagis, reparerar sånt som är trasigt och bygger nytt om det är något som vi vill att våra barn eller personal ska ha! Vi äter lunch tillsammans och har det kul!
Två veckor per år är varje familj ansvarig för golvtorkning på dagis. Måndag, onsdag och på helgen torkar man av golven.
Varje familj har ett ansvarsområde som byts terminsvis. Detta kan vara till exempel att köpa in förbrukningsmaterial eller arrangera gemensamma aktiviteter tex luciafirande och skoterutflykt!

Insatsdagarna – det bästa!
En största fördelarna med att ha sitt barn på Litsongan är att du som förälder får tillbringa tid med ditt barn i barngruppen! Under ett år gör varje familj cirka 7 dagar insats (beroende på antalet inskrivna familjer). Dessa dagar skall göras. Personalen är ansvarig för den pedagogiska verksamheten och du som förälder är med och hjälper till.
Våra insatsdagar är tisdagar och torsdagar.

En vanlig dag kan se ut så här:
9:30 Dagen börjar!
Under förmiddagen är man med sitt barn i barngruppen och hänger med på vad personal och barn gör. Dessutom utför man dagens syssla. Det är oftast en lättare städsyssla.
11:00 Lunch
Inför lunchen dukar man på borden och sen äter man tillsammans med barnen och personalen. Efter lunch dukar man av, torkar bord och golv.
Sen är man med i barngruppen!
13:45 Mellis
Dags att duka igen! Efter mellis diskar man och städar toaletterna.
Efter det är man i barngruppen till ca 17:00 då det är hemgång!

Utflykter och kalas
Under ett år på Litsongan arrangeras luciafirande, påsklunch, sommarresa och skoterresa. Detta är arrangörsgruppen ansvariga för och under skoterresan och sommaresan flyttas förskoleverksamheten med. På resorna är alla föräldrar och syskon välkomna att följa med!