Älgarna

 

Älgarna är en ”storbarnsavdelning” för barn i åldrarna 3-5 år och vi har plats för 18 barn. Här jobbar Cissi, Helena och Miriam.
 

Innemiljö
Tanken med vår innemiljö är att den ska locka och inspirera till lek och upptäckande där materialet till stor del är placerat i barnens nivå. Avdelningen är uppdelad i olika rum. I Tysta rummet ska ljudnivån vara låg och här kan barnen läsa böcker, ta det lugnt i soffan eller leka lekar i ett lite lugnare tempo. Vårt Språkrum är under uppbyggnad och här ska det förutom en dator, där barnen kan spela språk- och mattespel, finnas tillgång till språk- och mattestimulerande material. I Målarköket förvaras vårt pysselmaterial och där finns olika sorters skaparmaterial tillgängligt för barnen. Stora lekrummet är uppbyggd efter principen ”rum- i-rummet” med bla utklädningshörna med nybyggd scen, pusselhörna och en nyöppnad affär.
 

Den fria leken
Dagarna här på Litsongan är en skön blandning mellan ute- och innevistelse, styrda aktiviteter och fri lek. I den fria leken stimuleras fantasi och skaparlust hos barnen, men det är även gyllene tillfällen till att träna samspel och turtagning samt att visa varandra hänsyn. Så en dag när barnen ”bara lekt” är alltså en dag då barnen fått möta det demokratiska samhället i lekens tecken, samtidigt som den viktiga fantasin fått plats att utvecklas.

3-4- & 5-års verksamhet
En förmiddag i veckan är barnen indelade i åldersgrupper och denna förmiddag ägnas åt styrda aktiviteter av olika slag.
3-årsgruppen arbetar med bla självuppfattning och olika språkövningar som ska stimulera och utveckla språket.
4-årsgruppens arbete bygger på boken Matte på burk, där grundtanken är att matematik i första hand inte handlar om siffror och räkning, utan om att i lekens form möta matematik på olika sätt.
5-årsgruppen ägnar sig åt skolförberedande aktiviteter där barnen får jobba med bla problemlösning, matematik och språk på olika sätt.
Grundtanken med alla grupper är att de ska genomsyras av ett lustfyllt lärande i lekens tecken.