Myrorna

 

Myrorna är en småbarnsavdelning med plats för 10 barn i åldrarna 1-3 år. Här jobbar Patrik, Stina och Lotta.
 

Småbarnspedagogik
Vårt mål på Myrorna är att jobba med småbarnspedagogik. Det är en pedagogik som är byggd kring de små barnen. Här är det viktigt att vara öppen och följa de små barnens kreativitet, istället för att styra dem. Det är nu som grunden läggs för deras framtida lärande.
 

Innemiljö
Avdelningen är uppbyggd kring en stor lekhall, en hall där barnen har sina kläder samt ett kombinerat  pysselrum/matsal. Den stora lekhallen är uppdelad i ”mindre” rum med hjälp av möbleringen och dessa ”rum-i-rummet” ska stimulera och väcka barnens lek- och upptäckarlust. Vårt lekmaterial är placerat i sån höjd att barnen själva ska kunna ta fram det som de för tillfället vill leka med. De barn som behöver sova på dagtid får göra det i barnvagnar på vår inglasade balkong.